உலகத் தமிழர் சதுரங்கப் பேரவையினால் 28.03.2021 அன்று அமரர் கு. ப. இரக்சகபாலன் நினைவாக நடைபெற்ற Gold & Silver இறுதிப் போட்டியில் வெற்றி பெற்று பரிசில்களைப் பெறும் வீர வீராங்கனைகளின் விபரங்கள்

WTCF, gold winners, Sri Lankan tournament March 2021WTCF, silver winners, Sri Lankan tournament- March 2021